ด้วยความพร้อมที่จะคัดสรรคช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์หลายปีรวมถึงทีมออกแบบที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ มาทำงานให้ท่านเพื่อให้บ้านมีคุณภาพดีที่สุด

นานา สาระ

ทำไมต้องเลือก....บริษัท รับสร้างบ้าน มืออาชีพ ?

เข้าชม : 2432 ครั้ง
สร้างเมื่อ : 2010-05-19


     เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าที่อยู่อาศัยหรือบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนเชื่อว่าในช่วงชีวิตหนึ่งนั้นคนทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลัง ดังนั้นเมื่อถึงวัยอันสมควรและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงาน การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่งจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้เป็นต้น


     ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านบเป็นร้อยราย โดยไม่นับรวมผู้รับเหมารายย่อยที่มีอยู่แทบทุกตำบล ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงมีโอกาสเลือกได้อย่างเต็มที่ แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจริงๆ จะช่วยให้ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังรับสร้างบ้านเสร็จแล้ว สำคัญที่สุดคือ วิธีการพิจารณาเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างรู้เท่าทัน จะทำให้เจ้าของบ้านไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลัง เนื่องจากถูก "มิจฉาชีพ" ที่ปะปนเข้าหากินหลอกลวงต้มตุ๋น โดยใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อและกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพและมีคุณธรรม ดังนั้นจึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่างๆอย่างรอบด้านเสียก่อน ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอรายละเอียดเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้


คุณภาพของงานก่อสร้างบริษัทรับสร้างบ้าน

         เรื่องที่ควรนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านของคุณภาพของการก่อสร้าง ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่ารับสร้างบ้าน้นมีความสำคัญกับเจ้าของบ้านมากเพราะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก เรื่องคุณภาพของการก่อสร้างจึงมีความสำคัญมาก คุณภาพของการก่อสร้างจะดีได้ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้านจ้าของบ้านจึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษัทที่ท่านจะเลือกว่ามีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญหรือไม่ มีวิธีการควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างที่เชื่อถือได้หรือไม่ และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร บางครั้งเจ้าของบ้านไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องวัสดุ แต่เทียบราคาค่าก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าบริษัทใดเสนอราคาต่ำกว่าก็ตัดสินใจเลือกเลย ในที่สุดก็ได้บ้านที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีปัญหาตามมามากมาย บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพนั้น จะต้องมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรประจำพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้าน มีรายการวัสดุก่อสร้างแสดงไว้ครบถ้วน เจ้าของบ้านจึงรู้ข้อมูลได้เลยว่าการก่อสร้างบ้านในราคาเท่านี้ มีขั้นตอนการทำงานและการควบคุมตรวจสอบอย่างไร ใช้วัสดุอะไร และที่สำคัญคือมีการรับประกันการก่อสร้างอย่างไร นอกจากการได้รับรู้รายละเอียดดังกล่าวแล้ว เจ้าของบ้านควรจะได้มีโอกาสไปชมผลงานของบริษัทที่ได้ทำการรับสร้างบ้านไปแล้วจริงๆ เพื่อที่จะได้ดูว่าผลงานของบริษัทมีคุณภาพน่าเชื่อถือสมกับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้หรือไม่ การเลือกใช้วัสดุเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายการที่นำเสนอไว้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับสร้างบ้าน


แบบบ้านหลากหลายดีไซน์

      นอกจากคุณภาพของงานก่อสร้างของบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพดังได้กล่าวมาในตอนที่ 1 แล้วรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบบ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือกได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ละบริษัทจะมีแบบบ้านให้
เลือกตั้งแต่ 50-200 แบบ ท่านเจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิดเริ่มต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ไหน พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร เพียงเท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำเสนอแบบบ้านให้ท่านได้เลือกได้ตามที่ท่านต้องการ เจ้าของบ้านบางท่านอาจจะหนักใจว่าไม่รู้จะบอกความต้องการของตนอย่างไร จึงจะทำให้สถาปนิกหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทรับสร้างบ้านข้าใจได้ทั้งหมด เพราะการอธิบายด้วยคำพูดอาจจะไม่สามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องการบอกได้ทั้งหมด หากจะร่างแบบภาพคร่าวๆ ก็ไม่ถนัด การที่บริษัทรับสร้างบ้านมีแบบไว้ให้เลือกจึงเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้มาก เจ้าของบ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้วเมื่อเห็นแบบบ้านที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็จะเลือกได้ง่ายขึ้น และอาจจะบอกสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงบางส่วนของบ้านตามความต้องการของตนจากแบบแปลนได้ วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกของบริษัทรับสร้างบ้านมีความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการตรงกัน ทำให้การพูดคุยหรือการทำงานในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นด้วย ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่พอใจแบบที่บริษัทมีอยู่เลย ต้องการแบบใหม่ตามความต้องการของตนโดยเฉพาะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพก็พร้อมที่จะให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าของบ้านให้รายละเอียดเรื่องขนาดของที่ดิน ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน รูปทรงและรายละเอียดบางอย่างประกอบ สถาปนิกของบริษัทรับสร้างบ้านจะออกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการ เพียงแต่การออกแบบใหม่อาจจะใช้เวลามากกว่าการเลือกแบบที่มีอยู่แล้วบ้างเท่านั้นเอง และบริษัทบางแห่งจะถือว่าการออกแบบเป็นการเฉพาะเช่นนี้ ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าวิชาชีพเพิ่ม คือ ค่าออกแบบ คิดคำนวณค่าจ้างเบื้องต้นที่ 5-10% ของมูลค่าการก่อสร้างอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกแบบที่บริษัทรับสร้างบ้านมีอยู่แล้ว หรือให้บริษัทรับสร้างบ้านแบบใหม่ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญราคาที่ลงตัว


        ก่อนที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น เจ้าของบ้านเกือบทุกรายจะติดต่อผู้รับเหมารายย่อยหรือบริษัทรับสร้างบ้านมากกว่าหนึ่งที่ เพื่อศึกษาประวัติการทำงาน ผลงาน ความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือต้องการเปรียบเทียบราคา มีเจ้าของบ้านหลายๆรายที่ตกลงสร้างบ้านกับผู้รับเหมารายย่อย เพียงเพราะราคาถูกกว่าสร้างกับบริษัทรับสร้างบ้านผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อย อาจจะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทรับสร้างบ้านได้จริง แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ.วันเซ็นสัญญา ตกลงกันไว้เท่าไรก็ราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก


         สมมุติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคาที่ตกลงกัน ณ.วันเซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า ในระยะเวลา 10 เดือนที่มีการก่อสร้างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร เช่น น้ำมันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจะขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคงสร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลายตามสภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุมไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม เจ้าของบ้านที่คิดจะประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจ้างค่าแรงกับผู้รับเหมาแล้วจัดซื้อวัสดุเองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้างได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คำนวณไว้ในตอนต้นได้ นอกจากราคาที่ลงตัวคงที่แล้ว บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับประกันงานก่อสร้างตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงถึง 15 ปี โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะๆ ซึ่งเจ้าของบ้านจะมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาใดๆ บริษัทก็ยังให้บริการช่วยเหลือดูแลการที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น จึงไม่ควรเปรียบเทียบเฉพาะราคาสูง-ต่ำเท่านั้น แต่ควรจะพิจารณาว่าสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปหรือไม่ตรงเวลาตามสัญญา
เมื่อตกลงใจว่าจะจ้างให้ใครสร้างบ้าน เจ้าของบ้านก็คาดหวังว่าการก่อสร้างจะต้องเสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เพราะเมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็อยากจะได้เห็นบ้านสร้างเสร็จตามกำหนด ซึ่งช่างที่รับสร้างบ้านโดยทั่วไป ก็จะสามารถคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างได้ทั้งนั้น และการก่อสร้างจริงก็อาจจะผิดไปจากเวลาที่กำหนดไว้บ้างเล็กน้อย ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของการก่อสร้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็อาจจะสงสัยว่า บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพทำให้แตกต่างได้อย่างไร


      ผู้เขียนเชื่อในความสามารถของช่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านผู้รับเหมารายย่อยว่าสามารถทำงานได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อเจ้าของบ้านสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจริงๆแล้ว ท่านจะเห็นกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่ง หรือที่เรียกกันว่างวดที่หนึ่งเมื่อไหร่และเสร็จการก่อสร้างงวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้าพร้อมกับวันกำหนดสร้างเสร็จ อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าทำให้ระยะเวลาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็น้อยมาก เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ประสบปัญหากับช่างทิ้งงาน หาช่างไม่ได้ สั่งของไม่ได้ หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


          ทั้งนี้เพราะบริษัทรับสร้างบ้านจะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา โดยบริษัทจะต้องรักษาเวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการก่อสร้างหลังอื่นๆ หากบริษัทรับสร้างบ้านไม่สามารถควบคุมกำหนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดได้ ย่อมกระทบต่อการทำงานของบริษัทรับสร้างบ้าน้งระบบได้นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญที่ต้องทำการก่อสร้างให้ตรงเวลา เพราะต้องการให้เจ้าของบ้านสามารถวางแผนงานที่ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน เช่น การตกแต่งภายใน การจัดสวน หรืองานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอื่นๆ เพราะการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้านึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงมั่นใจได้ว่าบ้านของท่านจะสร้างเสร็จตรงเวลา

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | แบบบ้าน | นานาสาระ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เสียงจากลูกค้า | คุยเฟื่องเรื่องบ้าน | ตำแหน่งงาน | ติดต่อเรา

The property home expert Co.,Ltd.
สำนักงานขาย :158 รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0863040645
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,