ด้วยความพร้อมที่จะคัดสรรคช่างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์หลายปีรวมถึงทีมออกแบบที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ มาทำงานให้ท่านเพื่อให้บ้านมีคุณภาพดีที่สุด

นานา สาระ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคิดต่อเติมบ้าน

เข้าชม : 4388 ครั้ง
สร้างเมื่อ : 2011-01-04


          การต่อเติมบ้านอยู่อาศัยกับคนไทย เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร เหตุเพราะชาวสยามเมืองยิ้มส่วนใหญ่ มีหัวคิดในเชิงสร้างสรรค์ติดตัว มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแทบทุกคน อีกประการพวกเราชาวขวานทอง นิยมชมชอบที่จะให้ลูกๆหลานๆพักรวมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อยู่ภายในบริเวณรั้วรอบเดียวกัน ส่งผลให้ต้องขยับขยายเนื้อที่บ้านเพิ่มขึ้นทุกระยะ ตามความเจริญเติบโตของสมาชิกในครอบครัว ว่ากันว่าหมู่บ้านจัดสรรที่เห็นผุดขึ้นที่โน่นที่นี่ไม่เว้นแต่ละวันนั้น ไม่ว่าจะตั้งอยู่ซอกมุมไหนของประไทย มีผู้คนช่างสังเกตเคยจัดทำสถิติเอาไว้ว่า จะมีการตกแต่งต่อเติมกว่า 300% แทบทุกโปรเจ็กต์ หรือจะว่าไปทุกๆหลังคาเรือนจะขยับขยายเนื่อที่เพิ่มอย่างน้อยๆสามครั้งสามครา ครั้งที่หนึ่ง "นับตั้งแต่วันแรกที่รับโอน จะทุบพื้นที่จอดรถ ขยายหลังคาเทพื้นใหม่ " ครั้งที่สอง "เมื่ออยู่ไปได้ซักระยะปีสองปี จะทำการว่าจ้างผู้รับเหมาต่อเติมห้องครัวออกไปทางด้านข้างๆ หรือ ด้านหลัง" ครั้งที่สาม " เมื่อบุตรหลานแต่งงานแต่งการพ่อแม่จะติดต่อสถาปนิกออกแบบห้องหอเพิ่มเป็นของขวัญ" นี่ยังไม่นับรวมกรณีอยู่ๆไปหัวหน้าครอบครัว หรือคนเฒ่าคนแก่ แข้งขาอ่อนแรงเดินขึ้นบันไดไม่ไม่ไหว จำต้องใช้พื้นที่ว่างๆ บริเวณชั้นล่างของบ้าน ตกแต่งดัดแปลงสำหรับเป็นที่หลับที่นอนเพิ่มขึ้นอีกห้อง ว่าก็ว่าเถอะ การต่อเติมทั้งสามครั้งสามคราส่วนใหญ่มักจะผิดกฎเทศบัญญัติแทบทั้งนั้น และไม่มีใครห้ามใครในเรื่องนี้ได้หรอกนะ เพราะเข้าตำรา "ใช่เฉพาะเขาตัวเราก็เป็นเหมือนกัน" แม้คุณเองก็เหอะน่า เพียงทุกครั้งที่ทำการตกแต่งต่อเติมบ้าน โปรดคำนึงถึงกฎกติกามารยาทอย่างน้อยๆ 3 ประการ หนึ่ง "ระเบียบเทศบัญญัติของรัฐ" สอง "ธรรมนูญข้อบังคับของหมู่บ้าน และ หรือของคอนโดฯ ลอยฟ้า" สาม " ความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย" อย่างแรกโปรดระลึกเสมอว่า "กฎระเบียบเทศบัญญัติ" กองควบคุมอาคารเขากำหนดเรื่องการก่อสร้างและต่อเติม ทั้งบ้านเดี่ยว ทั้งบ้านแถวหรือทาวน์เฮ้าส์เอาไว้หลายรายการ กรณีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือสองถึงสามชั้นจะต้องเป็นไปตามหลักสำคัญ 5-6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ "จะต้องเว้นที่ว่าง 30%" " หน้าต่าง และริมระเบียง จะต้องห่างเขตที่ดินอย่างน้อยๆ 2 เมตร" ความสูงจะต้องไม่เกินสามชั้น และมีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร" " ต้องถอยร่นแนวจากศูนย์กลางถนนสาธารณะ 3 เมตร" "ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 4 เมตร (กรณีสูงไม่เกิน 9 เมตร) และ 6 เมตร (กรณีมีความสูงเกิน 9 เมตรขึ้นไป)" "ความสูงต่อชั้น 2.60 เมตร" สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถวนั้น มีระเบียบกฎเกณฑ์ 6-7 ประเด็นเช่นกัน คือ " ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคาร 2 เมตร ด้านหน้าอาคาร 3 เมตร และข้างอาคารทั้ง 2 ด้าน 2 เมตร" "จะต้องถอยร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางสาธารณะ 6 เมตร" " กรณีไม่ติดถนนสาธารณะต้องมีที่ว่างหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร" "ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 ชั้น" มีความสูงต่อชั้น 2.60 เมตร" " ความกว้างของห้องนอนไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ยาวไม่เกิน 24 เมตร" " ความกว้างของอาคารจะต้องไม่น้อยกว่า 4 เมตร และยาวไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่างไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร" สำหรับการคำนึงถึงระเบียบอย่างที่สองคือ " ธรรมนูญข้อบังคับของหมู่บ้านและคอนโดฯ" ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันนั้น มีหลากหลายโครงการใคร โครงการมัน ส่วนใหญ่สาระสำคัญในประเด็นหลักๆ มักจะคล้ายกัน ผมจะหยิบยกตัวอย่างของโครงการหนึ่งให้ดู เขากำหนดกฎกติกา เมื่อบ้านหลังใดทำการตกแต่งต่อเติมเอาไว้อย่างงี้ครับ " ห้ามทำงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์" "ห้ามทำงานก่อนเวลา 08.00 น. และหลังเวลา 17.00 น." "ห้ามคนงานพักอาศัยภายในบ้านที่มีการตกแต่งต่อเติม" " ห้ามวางวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทำงานบริเวณถนนและทางเท้า" "ห้ามจอดรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์กีดขวางทางจราจร" " ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างก่อสร้างและขยะกองทิ้งหรือพักรอบริเวณถนนและทางเท้า" " ห้ามตากเสื้อผ้าบนหรือนอกรั้วบ้าน" " ห้ามคนงานผู้รับเหมานำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ก่อความรำคาญมาเลี้ยงในหมู่บ้าน"และ "ห้ามคนงานของผู้รับเหมาดื่มสุราหรือของมึนเมาในบริเวณบ้านที่ตกแต่งต่อเติม"ฯลฯ ส่วนประการที่สาม คือ "ความเดือดร้อนรำคาญของเพื่อนร่วมซอย" ทุกครั้งที่ว่าจ้างผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน โปรดคำนึงและดูแลควบคุมในปัญหาหลักๆ 2-3 ประเด็นต่อไปนี้ เรื่องแรก คือ "เสียง" การทุบ เจาะและไสไม้อย่าให้ดังเกินควร กรุณาหามาตรการการป้องกัน ประเด็นที่สอง "ความสะอาด" ทั้งฝุ่นและเศษวัสดุก่อสร้างจะต้องหาหนทางกำจัดมิให้ลอยคละคลุ้ง และหรือปลิวว่อนไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียง และเรื่องที่สาม คือ "ตำแหน่งที่ตั้งวางอุปกรณ์ปลูกสร้าง" ประเภทอิฐ หิน ปูน และทราย ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะเทกองอยู่บนถนนหรือฟุตปาธทางเท้า เหมาะที่สุดต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในบริเวณรั้วบ้านของเราเองเป็นที่วางตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะถนนซอยส่วนใหญ่มักจะแคบๆ ขืนเอาวัสดุอุปกรณ์ไปกองไว้การนำรถราเข้าๆ ออกๆ ของเพื่อนบ้านจะไม่สะดวกเท่าที่ควร อีกอย่างอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กตัวเล็กๆ ที่กำลังอยู่ในวัยซุกซนอีกด้วย
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | แบบบ้าน | นานาสาระ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เสียงจากลูกค้า | คุยเฟื่องเรื่องบ้าน | ตำแหน่งงาน | ติดต่อเรา

The property home expert Co.,Ltd.
สำนักงานขาย :158 รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0863040645
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,
 • บริษัทรับสร้างบ้าน , รับสร้างบ้าน , สร้างบ้าน , บริษัทสร้างบ้าน , บริษัทรับเหมา , รับเหมาก่อสร้าง , บริษัทรับเหมาก่อสร้าง , สร้างบ้านสวยราคาถูก , รับออกแบบบ้าน , รับสร้างโฮมออฟฟิศ , รับสร้างอาคารพาณิชย์ , รับสร้างอาคาร ,